ja_mageia

Wat doen de VN?

antivoertuigmijnHet probleem van landmijnen is belangrijk voor de Verenigde Naties. De VN doen er van alles aan om de landmijnen die er nog liggen over de hele wereld op te ruimen. Denk aan het ondersteunen van de lidstaten bij het opruimen en trainen van mijnenruimers. En ze doen van alles om te voorkomen dat er nieuwe bijkomen. Denk aan campagnes tegen landmijnen of aan de Internationale Dag van Aandacht voor Landmijnen op 4 april. Denk ook aan verdragen die door de leden van de VN worden ondertekend. Zo is er in 1997  een verdrag tegen het gebruik van landmijnen gesloten. Dat verdrag verbiedt het produceren, vervoeren en verhandelen van anti-persoonsmijnen. Het verplicht de landen om hun voorraden en hun mijnenvelden op te ruimen. Elk jaar vraagt de VN een rapport over de vorderingen. Enkele landmijnen-producerende landen hebben inmiddels hun productie en verkoop gestaakt, maar grote producerende landen als China en Rusland doen niet mee.

Ook Nederland heeft het verdrag ondertekend. Dat betekent dat wij alle mijnen in de grond moeten opruimen. Ons leger mag ook geen mijnen gebruiken die bedoeld zijn tegen mensen, maar nog wel mijnen bedoeld tegen tanks. Het is een begin . . .