ja_mageia

Groene ernergie
Fictivia is een klein en arm ontwikkelingsland. Het land wil de eigen kleinschalige landbouw veranderen in grootschalige landbouw gericht op de export. Daarbij wil het leren van de fouten die een van de buurlanden heeft gemaakt. Daar heeft een groot internationaal bedrijf land opgekocht van grote en kleine boeren en het samengevoegd tot grote landbouwbedrijven die zich gingen richten op de verbouw van maïs, katoen en soja. Dergelijke grootschalige landbouw wordt ook wel productielandbouw genoemd. De boeren van wie de grond eerst was, konden op dat land blijven werken.
Het buitenlandse bedrijf nam het niet zo nauw met de regels. Toen het in een ander land meer kon verdienen en het vertrok, bleven de boeren achter met vervuilde en verarmde landbouwgrond waar niets meer wilde groeien.

productielandbouwDe boeren van Fictivia willen grootschalige landbouwbedrijven op eigen kracht opzetten, zonder bemoeienis van een buitenlandse multinational. Ze maken daarom plannen om samen productieakkers aan te leggen. Daar willen ze maïs en soja verbouwen om er biobrandstof van te maken. Als dat eenmaal goed lukt, willen ze ook een eigen verwerkingsfabriek aanleggen waar die biobrandstof gemaakt kan worden.

De boeren van Fictivia zijn echter te arm om dat zelf allemaal te kunnen betalen. Ze gaan daarom op zoek naar geld in de vorm van schenkingen en leningen. Daarvoor schrijven ze een aantal hulporganisaties en grote buitenlandse bedrijven aan.

Opdracht:
Aan deze opdracht werk je met z'n tweeën. Jullie zijn de directeuren van de boerencoöperatie van Fictivia (de BCF). Schrijf samen een brief waarin je vraagt om een schenking of een goedkope lening.
In de brief gebruik je informatie uit de teksten en bronnen bij deze specialisatie. Als je voldoende tijd hebt, kun je ook een bijlage met foto’s en tekeningen maken om je brief kracht bij te zetten.
  • In de brief leg je de situatie uit in het buurland en in Fictivia.
  • Je beschrijft de plannen van de groep samenwerkende boeren.  
  • Je geeft uitleg over de toekomst van biobrandstoffen.
  • Een overzicht van wat er nodig is om het bedrijf op te starten.
Houd je brief kort. Schrijf over elk van de vier onderdelen niet meer dan enkele regels.