ja_mageia

Wat doen de VN?
ethanolbusEr zijn verschillende VN-organisaties die vanuit hun eigen deskundigheid verschillend tegen de biobrandstoffenproblematiek aankijken.

De biobrandstoffenindustrie kan de honger en armoede reduceren als de productie in arme landen plaatsvindt, zegt Jacques Diouf, algemeen directeur van het de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Biobrandstof kan klimaatverandering beperken en banen scheppen in arme gebieden.
Vooral voor arme landen zitten er volgens een recent VN-rapport veel voordelen aan biobrandstoffen. Meer dan 1 miljard mensen heeft geen toegang tot elektriciteit. Stijging van de olieprijzen heeft er toe geleid dat arme landen zes keer zoveel uitgeven aan brandstof als aan gezondheidszorg. Toenemend gebruik van biobrandstoffen kan voor financiële verlichting zorgen.

Maar tegenover deze voordelen staan milieuproblemen en hogere voedselprijzen die vooral de armsten zullen treffen.
De vraag naar suiker, sojabonen en palmolie stijgt. Met de stijgende prijzen voor deze grondstoffen stijgen ook de voedselprijzen, zo waarschuwen de VN.

Biobrandstoffen zijn alleen goed voor ontwikkelingslanden als er internationale afspraken worden gemaakt die de nadelen compenseren.