ja_mageia

Stop de drop-out

Steeds meer leerlingen halen een startkwalificatie. Het aantal leerlingen dat in het schooljaar 2008-2009 voortijdig is gestopt met school is fors gedaald, 4000 minder dan het jaar daarvoor. “Meer diploma’s, minder drop-outs. We boeken winst. De landelijke doelstelling van 35.000 komt in zicht”, aldus de minister van onderwijs. Het terugdringen van het aantal ‘drop-outs’ is al lang een speerpunt van het regeringsbeleid. En toch zijn er meer dan 40.000 jongeren van school gegaan zonder diploma.

diploma

Opdracht:
Zoek uit:

  • Wat het belang is van een diploma;
  • Waarom jongeren hun school niet afmaken en voortijdig uitvallen;
  • Welke maatregelen er genomen worden om schooluitval tegen te gaan;
  • Wat jouw advies zou zijn aan leerlingen die voortijdig willen stoppen. 
Maak een groot affiche waarin je jouw advies verwerkt.