ja_mageia

Bron: spijbelrechter

Geloof het of niet, maar sinds enkele jaren is er een bijzondere kinderrechter. Een rechter die zich gespecialiseerd heeft in het beoordelen van leerlingen die spijbelen. Leerlingen die herhaaldelijk spijbelen, moeten dus voor een spijbelrechter verschijnen.De eerste spijbelrechter van Nederland houdt zitting in Almelo. In de rechtszaal wil deze rechter met spijbelaars kunnen praten. Het gaat dan niet meer alleen over het spijbelen zelf. Vaak is dit het gevolg van andere zaken zoals: ruzie thuis of met vriendjes, ADHD, softdruggebruik of verkeerde vormen van onderwijs.Belonen
De rechter zegt dat hij liever beloningen uitdeelt dan straffen. Want om de problemen op te lossen is er hulp nodig. Op de zitting wordt het probleem besproken en afgesproken een vorm van hulpverlening in te schakelen. Na een maand of drie wordt dan gekeken of die hulp heeft gewerkt. En of de leerling weer met plezier naar school gaat. “Je kunt een kind 140 uur werkstraf geven, maar ik heb liever dat-ie 140 uur op school zit”, aldus de rechter. Bovendien heeft de leerling zichzelf al genoeg gestraft. Hij blijft zitten en verliest daardoor een jaar, of hij wordt overgeplaatst naar een lagere opleiding. Aldus de rechter.

De rechter treedt dus meer op als een soort hulpverlener. Hij probeert een probleem op te lossen en besteedt daar soms wel drie of vier zittingen aan. Wel wordt er, als alles goed gaat, een symbolische straf uitgesproken, zoals een voorwaardelijke werkstraf van enkele dagen. Dit om er voor te zorgen dat de leerling niet opnieuw gaat spijbelen. “De bedoeling is dat het kind de goede weg blijft bewandelen en we het niet meer terugzien. De praktijk leert dat dat vaak het geval is.'