ja_mageia

Wat doen de VN?

Recht op onderwijs
Er zijn twee mensenrechtenverdragen waarin het recht op onderwijs geregeld is.

  • In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat in artikel 26: "Je hebt het recht om naar school te gaan."
  • In het Verdrag van de Rechten van het Kind staat in artikel 28: "Een kind heeft recht op (gratis) onderwijs."

Het basisonderwijs moet gratis zijn en ouders zijn verplicht om hun kinderen naar school te sturen. Er gaan dan ook wereldwijd honderden miljoenen kinderen naar school. Maar er zijn toch nog 115 miljoen kinderen tussen de 6 en 11 jaar die níet naar school gaan. Daar komen zo’n 250 miljoen jongeren tussen 12 en 17 jaar bij die óók niet naar school gaan. Daar zijn allerlei oorzaken voor:

diplomaVeel gezinnen zijn zo arm, dat ook de kinderen moeten werken. Alleen zo is er voldoende geld voor de dagelijkse levensbehoeften (zoals eten en drinken). School en werk zijn vaak moeilijk te combineren. De schooltijden sluiten niet op de werktijden aan. Daarbij is het basisonderwijs wel gratis, maar veel bijkomende kosten (zoals een schooluniform) niet.In verschillende landen zijn er te weinig scholen. De klassen zijn erg groot, soms wel honderd kinderen in één klaslokaal
Er zijn twee organisaties binnen de Verenigde Naties die speciaal opkomen voor onderwijs: UNICEF en UNESCO.  Bovendien hebben de VN de zogenaamde Millenniumdoelen opgesteld.

Milleniumdoelen
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afspraken gemaakt over het terugdringen van armoede, ziekten en honger in de wereld in 2015. Deze afspraken zijn vertaald in acht doelen; de millenniumdoelen. Millenniumdoel twee stelt dat in 2015 alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen. Op dit moment gaat 1 op de 5 kinderen in ontwikkelingslanden nog niet naar school. Zij worden vaak thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden of om te werken.

Veel scholen hebben te weinig boeken en geen of weinig schoolmeubilair. Vaak moeten kinderen samen een oud versleten boek gebruiken. Van computers en video’s in de klas kunnen deze kinderen alleen maar dromen. De kinderen leren er weinig en blijven dan maar weg.

Ook de afstand tot de school is vaak een probleem. In het ene land zijn er geen goede wegen naar school. In het andere land is er geen openbaar vervoer. En geld voor een fiets is er vaak niet. Kinderen moeten soms meer dan een of twee uur lopen door gevaarlijk gebied, langs kloven en door eenzame oerwouden.En wie wel naar de basisschool is geweest, kan lang niet altijd niet naar een vervolg-opleiding. Ze zijn er niet of veel te weinig of ze zijn zo duur dat alleen kinderen van rijke ouders deze kunnen volgen.

UNICEF
UNICEF is Het Kinderfonds van de Verenigde Naties en komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld. UNICEF ondersteunt acties en projecten die ervoor zorgen dat kinderen naar school kunnen.UNESCO
is de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur. UNESCO is, samen met UNICEF, verantwoordelijk voor de 'Onderwijs voor Iedereen'-campagne (Education for All) .