ja_mageia

Groepsopdracht: kwartet

kwartetspelHet Ideale-Wereld-Kwartet

In de basisopdrachten hebben jullie gekeken naar onderwerpen die alle op een of andere manier met globalisering te maken hebben. In deze groepsopdracht gaan jullie nog een stapje verder. Jullie gaan met z'n allen op zoek naar het ideale eindresultaat van die globalisering.

Opdracht
We verdelen de klas in 8 groepjes. Elk groepje krijgt een deelopdracht. Je werkt dus altijd met z'n tweeën of drieën aan een deelopdracht.
Elk groepje krijgt een tekst voorgelegd die te maken heeft met de ideale wereld zoals de Verenigde Naties die voor ogen zien (zie ook Bron: Handvest VN).
Elk groepje haalt uit zijn tekst vier begrippen die kenmerkend zijn voor jullie onderwerp.

We geven een voorbeeldtekst:
Voetbal is een wereldwijde populaire balsport waarbij twee ploegen van elf spelers moeten proberen de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. De bal mag met ieder deel van het lichaam gespeeld worden, met uitzondering van armen en handen. In de praktijk wordt vooral met de voet gespeeld, maar ook wordt vaak met het hoofd gekopt. Ook moet de bal te allen tijde speelbaar blijven en mag dus niet afgeklemd worden door bijvoorbeeld op de bal te gaan liggen of deze tussen de benen te klemmen. Deze beperkingen gelden niet voor de doelverdediger, ook wel keeper genoemd.
Om goed uit de voeten te kunnen op het grasveld, waarop meestal wordt gespeeld, dragen de spelers speciaal gefabriceerde voetbalschoenen.


Uit deze tekst kun je de volgende begrippen halen:

* balsport
* team van elf spelers
* je mag de bal aanraken met de voet of met het hoofd
* de doelverdediger mag bal met handen aanraken
* je speelt voetbal meestal op een grasveld
* je speelt met speciale voetbalschoenen

Vier begrippen gebruik je voor een kwartet. Als alle groepen klaar zijn, hebben jullie dus 8 kwartetten, een compleet kwartetspel, en kun je dus gaan kwartetten!