ja_mageia

Factsheet Landmijnen

wordle landmijnenDe algemene problematiek van landmijnen.

 • Landmijnen blijven nog lang slachtoffers maken onder de burgerbevolking nadat het oorlogsgeweld is beëindigd.
 • In het begin van het gebruik van landmijnen waren vooral militairen het slachtoffer, nu zijn dat voornamelijk burgers
 • Zelfs mijnen uit de Tweede Wereldoorlog doden en verwonden nog steeds burgers
 • Er zijn 82 landen in de wereld, waar landmijnen liggen. Slechts in 16 landen komen zij niet voor
 • Tussen 2002 en 2003 zijn in 65 landen slachtoffers gevallen.
 • UNICEF schat dat 30 - 40 % van alle landmijnslachtoffers kinderen zijn van onder de 15 jaar.
 • Landmijnen maken slachtoffers zowel onder mannen als vrouwen, maar vrouwen worden vaker getroffen. Uit gegevens over kunstledematen blijkt dat 43 % gaat naar vrouwen en 29% naar mannen
 • In 2010 is het aantal slachtoffers voor het eerst in jaren weer gestegen: 5 % meer slachtoffers dan het jaar ervoor.
 • Landmijnen veroorzaken ook milieuvervuiling, de toegepaste chemicaliën vervuilen drinkwater.
 • Gebieden waar landmijnen liggen worden door de burgers gemeden. Daardoor:
  • keren vluchtelingen niet terug naar hun dorpen.
  • worden landbouw en veeteelt gebieden niet meer gebruikt.
  • De schatting is dat ruim 5 miljoen mensen daarom niet teruggekeerd zijn naar hun dorpen en dat ruim 3 miljoen teruggekeerde mensen risico lopen.

Het betere nieuws.

 • International is het mijn-probleem erkend en landen erkennen de enorme humanitaire schade die zij veroorzaken.
 • In 2004 zijn de volgende landen mijn-vrij verklaard: Costa Rica, El Salvador, Kosovo
 • In 2010 is wereldwijd meer geld besteed aan het opruimen van mijnen: meer dan 470 miljoen euro
 • In 2010 werd meer grond dan in voorgaande jaren schoongemaakt. Ruim 1,2 miljoen explosieven zijn onschadelijk gemaakt.
 • In 2011 is Abchazië mijnvrij verklaard
 • In 2011 heeft ook Zuid-Soedan het anti-mijnenverdrag ondertekend. Finland is van plan het te gaan doen.
 • Het aantal mijnen in de wereld neemt af. De stand van februari 2004 toont aan dat er tot dan toe 30,5 miljoen mijnen zijn vernietigd. In 55 landen zijn nu de voorraden vernietigd
 • De handel in anti persoonsmijnen is op een zeer laag niveau gekomen en vindt alleen nog illegaal plaats. Steeds meer landen ratificeren het Antimijn Verdrag van Ottawa van 1997

bron: Actiefonds Mijnen Ruimen