ja_mageia

Burgerrechten

Arrestatie Rosa ParksWe schrijven de jaren 50 van de vorige eeuw in Amerika. De slavernij is al lang afgeschaft. Maar de strijd tussen blank en zwart is nog lang niet gestreden. Vooral in het zuiden is de erfenis van de slavernij hardnekkig. Zo zijn er de zogenaamde segregatiewetten: blank en zwart mogen niet door elkaar zitten in bussen, restaurants en andere openbare gelegenheden. Zwarte kinderen zijn niet welkom op scholen voor blanken.

Maar er komt een keerpunt in 1955. Rosa Parks reist per bus  naar haar werk. Op een dag moet ze haar zitplek opgeven voor een blanke man. Ze weigert en wordt vervolgens gearresteerd. In het  jaar daarvoor waren al twee andere zwarte vrouwen voor dezelfde overtreding beboet:  Rosa’s arrestatie is de druppel die de emmer doet overlopen.

Opdracht:
Jullie zoeken uit waarom Rosa Parks de moeder van de burgerrechtenbeweging wordt genoemd. Het resultaat verwerk je in een kort verslag (A-viertje) voor de schoolkrant of schoolwebsite.