ja_mageia

Bron: reizen in Alabama

Je moet voorin de bus instappen om een kaartje te kopen. Zwarte mensen moeten dan weer uitstappen en door de achterdeur de bus instappen. Het komt regelmatig voor dat de bus wegrijdt voordat de mensen de kans krijgen weer in te stappen. Dat gebeurt Rosa Parks op een dag ook. Ze heeft dus nog een appeltje te schillen met de chauffeur, als ze de volgende dag weer de bus in stapt. Als hij haar tijdens de rit de opdracht geeft haar zitplaats aan een blanke man op te geven, is voor haar de maat vol. Ze weigert. Deze daad van verzet tegen een racistische wet wordt het begin van het verzet tegen de segregatie van zwarten in de Amerikaanse maatschappij.

De beroemde bus
De veelbesproken bus in het Ford Museum in de Verenigde Staten

De ‘zwarte’ NAACP* nam het onder leiding van Martin Luther King op voor Rosa Parks en organiseerde een busboycot. Vanaf 5 december 1955 weigerden, 381 dagen lang, alle zwarte passagiers de bus te nemen. De busmaatschappijen leden hierdoor grote verliezen, maar zwichtten uiteindelijk pas na een uitspraak van de hoogste Amerikaanse rechtbank, het Hooggerechtshof. Dit hof verklaarde de speciale regels voor zwarte passagiers van bussen ongrondwettig. De scheiding van blank en zwart in de bussen werd hiermee afgeschaft. Dat wil zeggen geen aparte regels meer voor zwarte passagiers.

* National Association for the Advancement of Colored People/ Nationale Associatie voor de vooruitgang van gekleurde mensen.


De eerste vreedzame actie voor gelijke rechten werd hierdoor een groot succes. Vanwege haar dappere optreden wordt Rosa Parks wel de moeder van de burgerrechtenbeweging genoemd. Onder leiding van Martin Luther King en de NAACP werd deze beweging in de Verenigde Staten verder uitgebouwd.

Rosa Parks blijft haar leven lang actief voorvechter van de burgerrechten. Ze krijgt in 1996 een erepenning uitgereikt (Congressional gold medal). Samen met Martin Luther King wordt ze herinnerd als USA Hero (Amerikaanse held). Ze overlijdt in oktober 2005.

In 1999 wordt en een munt geslagen ter ere van Rosa Parks:

Penning voorzijde penning achterzijde