ja_mageia

Lagelonenlanden

textielIn de late Middeleeuwen ontstaat er in Nederland een huisnijverheidsindustrie. Vooral in de winter verdienen de boeren een centje bij door thuis garen te spinnen en lappen textiel te weven op handweefgetouwen. Ze verkopen hun producten meestal aan een vaste opkoper. In de 19e eeuw verplaatst de productie van textiel zich meer en meer naar de fabrieken. Als de stoommachine zijn intrede doet, komt de industrialisatie pas echt op gang.

De textielindustrie is honderd jaar lang een bloeiende bedrijfstak. Vooral in Oost-Nederland -Twente en de Achterhoek- staan er diverse textielfabrieken, maar ook in Tilburg, Eindhoven, Gemert en Geldrop. Maar anno nu is de textiel nagenoeg uit Nederland verdwenen. Waar komt onze kleding tegenwoordig wel vandaan? En wat hebben de VN met de textielindustrie te maken?

Opdracht
Op de pagina 'De textiel is dood. Leve de textiel!' staat een aantal foto's. Let op: ze staan niet in de juiste volgorde. Alleen de laatste staat goed.

Het eerste deel van de opdracht is om de foto's in de goede volgorde te zetten. Het tweede deel van de opdracht is een verhaal bij de foto's te vertellen: de geschiedenis van de textiel in Nederland en elders op de wereld. De laaste foto is een vraagteken. Die dien je te vervangen door een eigen foto over de toekomst van de textiel.

De foto's zijn de rode draad, maar je mag best je fantasie gebruiken en bijvoorbeeld een hoofdpersoon verzinnen.
In het verhaal moeten jullie wel enkele begrippen uitleggen. Er moet iets te lezen zijn over industrialisatie, schaalvergroting, modernisering en concurrentie van lage-lonen-landen en de rol van de VN. Op de bronnenpagina staat waar je de nodige informatie kunt vinden.

tipMaak er wel een echt verhaal van. Niet een en-toen-en-toen-en-toen-opsomming, maar een lekker leesbaar artikel. Laat je helpen door je fantasie.