ja_mageia

Wat doen de VN?
Verschillende VN-instanties houden zich met de arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden bezig. De redenen daarvoor zijn divers. In lagelonenlanden zijn de lonen vaak laag omdat er niet gelet wordt op veiligheid van de arbeiders. De organisatie van de VN die daarop toeziet is de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie). Ook komt kinderarbeid veel voor in lagelonenlanden. De organisaties die zich daar druk om maken zijn de ILO en Unicef, het kinderfonds van de VN.
Ook milieu is vaak een onderschoven kindje in een lagelonenland. De VN-organisatie die daarop toeziet, is UNEP (VN Milieu-programma).

fruitproductie

arbeiders in de fruitindustrie in een lagelonenland