ja_mageia

Leve de democratie

Dictatuur in verdrukkingWereldwijd is de dictatuur op zijn retour en rukt de democratie op. Op dit moment leeft iets meer dan de helft van de wereldbevolking in een min of meer democratisch land. Daar hebben de mensen waar ze recht op hebben volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: dat ze als burgers van hun land deel kunnen nemen aan het politieke leven.

De opmars van de democratie moet doorgaan. Uiteindelijk moet iedere wereldburger in een democratisch land wonen. Daar gaan jullie aan werken in deze opdracht.

In verdrukking

Opdracht:
Je woont in een land waar een dictator de dienst uit maakt. Zet in een artikel voor een ondergronds krantje op een rijtje waarom hij moet opstappen en plaats moet maken voor democratisch gekozen bestuurders.

Stemmen in Irak 

stemmen in Irak