ja_mageia

Bron: democratie in opmars

rij wachtenden voor de stembus in IndiaIn 1990 woonde 39% van de wereldbevolking in een democratisch bestuurd land. In 2003 is dat opgelopen tot 55%. In die periode is het aantal mensen dat in een land woont met een democratie en meerdere partijen opgelopen met 1,4 miljard. Ook neemt in die periode het aantal democratische landen toe. In 2003 leeft meer dan tweederde van alle inwoners van Afrika in een land met een democratie en meerdere partijen. En India is met ruim één miljard inwoners het volkrijkste democratisch bestuurde land ter wereld. In 2003 leeft 27% van de wereldbevolking in een land dat zowel trekjes van een democratie als van een dictatuur heeft.

Dat neemt niet weg dat 18% van de wereldbevolking in een echte dictatuur leeft. Landen waar een dictator de dienst uitmaakt zijn onder meer te vinden in het Midden-Oosten. In dit gebied is democratie zo goed als onbekend. Alleen in Egypte en Jordanië krijgt het landsbestuur langzamerhand wat democratische trekjes. In China zijn economische hervormingen doorgevoerd maar geen politieke. Ten slotte zijn er landen die in naam een democratie zijn maar in de praktijk een dictatuur. Die vind je vooral in de voormalige Sovjet-Unie. Burgers in die landen vinden dat hun bestuurders corrupte onderdrukkers zijn. In enkele van de voormalige Sovjetrepublieken heeft de bevolking met protesten deze dictators weten te verdrijven. Tussen 2004 en 2005 zijn Georgië, de Oekraïne en Kirgizistan door deze burgerbewegingen ingrijpend veranderd.

naar bron: Human Development Report uit 2005 van de Verenigde Naties