ja_mageia

Wat doen de VN?

In 1948 nemen de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of UVRM aan. Het is een lijst van rechten die ieder mens op aarde heeft.

Enkele van die rechten hebben te maken met landsbestuur en wetgeving.

  • Artikel 7: De wet moet voor iedereen hetzelfde zijn; iedereen moet voor de wet op dezelfde manier behandeld worden.
  • Artikel 9: Niemand heeft het recht je zonder goede reden gevangen te zetten of je het land uit te zetten.
  • Artikel 21: Je hebt het recht om deel te nemen aan de politiek van je land, door zelf politicus te worden of om via eerlijke verkiezingen op anderen te stemmen.
  • Artikel 28: De autoriteiten in je land moeten ervoor zorgen dat er een ‘orde’ is die al deze rechten beschermt.

Twee andere artikelen in de UVRM verdienen te worden vermeld:

  • Artikel 19: Je hebt het recht om te denken en te zeggen wat je wilt.
  • Artikel 20: Je hebt het recht om te vergaderen als je dat wilt. Niemand kan je dwingen om bij een groep te horen.

aung san suu kyiOf anders gezegd: je mag je aansluiten bij een vakbond, een politieke partij of een belangenvereniging en niemand mag je dat beletten.
Maar niet alle regeringen van landen respecteren de UVRM. Vooral in landen met een dictatuur worden ze geschonden. Zo worden mensen gevangen gezet of voor de rechter gesleept omdat ze kritiek hebben op de regering van hun land.

De Veiligheidsraad van de VN treedt daartegen op door die schendingen van rechten te veroordelen. Soms proberen hoge bestuurders van de VN een landsregering die mensenrechten schendt over te halen om daar mee op te houden.
In Myanmar bijvoorbeeld maakt een bewind van militairen de dienst uit.

De politica Aung San Suu Kyi ijvert voor de invoering van democratie in Myanmar (zie artikel 21 van de UVRM). Daar wil het bewind niets van hebben en hij plaatst haar onder huisarrest. Niet alleen mag ze haar huis niet uit, ook mag ze geen bezoek ontvangen. Toch verleent ze in 2009 gastvrijheid aan een bezoeker, de  Amerikaan John William Yettaw. Hiervoor slepen de autoriteiten haar voor de rechter. Ze kan vijf jaar eenzame opsluiting krijgen voor het overtreden van het verbod om bezoek te ontvangen. Secretaris-generaal Ban Ki-moon en de VN-Veiligheidsraad spreken hun afkeuring uit over dit strafproces. Het proces gaat door en ze krijgt 18 maanden huisarrest.