ja_mageia

Wat doen de VN?
Volgens het Handvest van de Verenigde Naties is één van de doelstellingen van de VN “het tot stand brengen van vriendschappelijke relaties tussen naties die gebaseerd zijn op respect voor het beginsel van gelijke rechten en zelfbeschikking van volken.” Ook moeten alle lidstaten van de VN “de soevereine gelijkwaardigheid van alle lidstaten” respecteren. Ten slotte mogen landen die ruzie met elkaar hebben geen geweld gebruiken of dreigen met geweld om de ruzie te beslechten.

Daarom wijzen de VN het hebben kolonies af. Ook willen de VN niet dat een land geweld gebruikt om te verhinderen dat één of meer van zijn kolonies krijgt waar het volgens het Handvest recht op heeft: zelfbeschikking.

Fight for Freedom

Nederland gebruikt wel geweld om te voorkomen dat zijn kolonie Nederlands-Indië een soeverein land wordt. Nederland voert twee oorlogen in de kolonie waar in 1945 de Republiek Indonesië was uitgeroepen. Ze staan bekend als “politionele acties”. Omdat Nederland weigert de Republiek Indonesië te erkennen en vooral vanwege die oorlogen komt Nederland hard in aanvaring met de VN en dan vooral met de Veiligheidsraad van de VN. Uiteindelijk haalt Nederland bakzeil en draagt het in december 1949 de soevereiniteit over, waardoor de Nederlands-Indië officieel de Republiek Indonesië wordt.

Althans het grootste gedeelte van Nederlands-Indië. Een deel ervan, Nieuw-Guinea, blijft onder Nederlands koloniaal bestuur. Nederland wilde dit gebied behouden, maar Indonesië wil het erbij hebben. Begin jaren ’60 loopt die ruzie zó hoog op dat er oorlog dreigt tussen Nederland en zijn voormalige kolonie. Bemiddeling door de VN zorgt ervoor dat het conflict niet uit de hand loopt. In 1962 draagt Nederland Nieuw-Guinea aan Indonesië over.

De dekolonisatie van Suriname en de Nederlandse Antillen verloopt vreedzaam en zonder ingrijpen van de VN.