ja_mageia

Onze rechten
Alle mensen op onze aardbol hebben mensenrechten, vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die door de Verenigde Naties in 1948 zijn opgesteld.
Daarnaast hebben de Nederlanders rechten die ontleend zijn aan de grondwet, de zogenaamde grondrechten.
In Nederland hebben we dus grondrechten én mensenrechten. Ze lijken veel op elkaar, maar zijn niet hetzelfde. Wat zijn de verschillen?

Opdracht
Jullie doen een onderzoek naar de overeenkomsten, maar vooral naar de verschillen tussen grondrechten en mensenrechten. De resultaten van dat onderzoek verwerken jullie in een nieuwsitem (krantenbericht, radioreportage, clip of blogbericht). Je kunt daarbij kiezen uit twee opties:

A) over een grondrecht dat geen mensenrecht is.
B) over een mensenrecht dat geen grondrecht is.

grondrechtenIn onze grondrechten en in de mensenrechten staat dat alle mensen vrijheid van meningsuiting hebben