ja_mageia

Bron: de Nederlandse grondwet

In een Nederlandse wet staan afspraken of regels die voor alle mensen in Nederland gelden. De wetten worden gemaakt door de politici in Den Haag. Een voorbeeld van een wet: je mag niet door rood licht rijden. Dat staat in de Verkeerswet.

We kennen ook speciale wetten die boven alle andere wetten gaan. Deze wetten zijn opgenomen in de Grondwet. Alle andere wetten in Nederland zijn ondergeschikt aan deze Grondwet. De Grondwet geeft 23 belangrijke rechten die we grondrechten noemen. In die 23 artikelen staat welke rechten alle mensen in Nederland hebben.

Hieronder staan twee teksten, allebei betekenen ze hetzelfde. De eerste tekst is de officiële tekst van artikel 1 uit de Grondwet, de andere is een vertaling in wat makkelijker Nederlands die door ons is gemaakt.

De officiële tekst van artikel 1 van de Grondwet: Een makkelijkere tekst van artikel 1 van de Grondwet:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Iedereen die in Nederland is, moet in dezelfde situatie gelijk worden behandeld.
Niemand mag worden gediscrimineerd.

Artikel 1
Deel van de tekst van artikel 1 van de Grondwet, zoals die te vinden is bij de parlementsgebouwen in Den Haag