ja_mageia

Wat doen de VN?

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) is opgesteld door de Verenigde Naties in 1948. Alle landen die lid zijn van de VN hebben verklaard zich aan de UVRM te zullen houden.

UVRM

Een grondwet is de allerbelangrijkste wet van een land. Bijna alle landen hebben een eigen grondwet (Groot-Brittannië is een uitzondering) en grondwetten kunnen onderling flink verschillen. De VN gaan niet over de grondwetten van de landen, al is het wel de bedoeling dat zoveel mogelijk mensenrechten in de afzonderlijke grondwetten worden opgenomen.

De VN toetsen alleen het naleven van de mensenrechten, niet of deze rechten in de grondwetten zijn opgenomen of niet.