ja_mageia

Wat doen de VN?

Wat doen de VN?

In 1948 neemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan. In de verklaring zijn de rechten vastgelegd die voor iedereen en altijd gelden: van politieke en burgerrechten, zoals het recht voor je mening uit te komen, tot sociaal-economische rechten als het recht op onderwijs, eten en onderdak. De lidstaten van de VN hebben zich door ondertekening van het VN-handvest verplicht de Universele Verklaring te respecteren.

Binnen de VN is de Mensenrechtenraad (in het Engels: the Human Rights Council) belast met het toezicht op de naleving van de Verklaring. Daar heeft de raad een hele klus aan, want zelfs in tijden van vrede worden mensenrechten vaak geschonden. En daar waar mensen van mening verschillen, waar ze elkaar in de haren vliegen, wordt het nog moeilijker . . . .