ja_mageia

Introductie

eén wereldIn de VN-Arena voor levensbeschouwing kunnen we de aangesneden onderwerpen samenvatten met de uitdrukking: kijken over de muren; soms in letterlijke zin (de Palestijnse kwestie), maar vooral in figuurlijke zin (groepsgedrag, vrouwenstrijd, tolerantie, religieuze regels en (on)verdraagzaamheid). En het zal u niet verbazen: er zijn tal van VN-instellingen die 'het over de muren' kijken proberen te sitmuleren.

Levensbeschouwing en de Verenigde Naties, wat is het verband? De kerndoelen voor voortgezet onderwijs maken ons niet wijzer. Er is maar één kerndoel (uit het leergebied 'Mens en maatschappij') dat ons op het goede spoor kan zetten:

43. De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen.

Daar hebben we de kern van het blok levensbeschouwing (en de Verenigde Naties te pakken): 'respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen'.

Met dat in het achterhoofd hebben we de opdrachten voor levensbeschouwing uitgewerkt. Dat levert niet een complete leergang levensbeschouwing op, maar wel bruikbare lessen die in het teken van ethische opvattingen en van waarden en normen staan.