ja_mageia

Wat doen de VN?

Vooral na de Tweede Wereldoorlog trekken veel joden uit Europa naar Palestina. Ze doen dat niet alleen omdat ze altijd vervolgd zijn in Europa, maar ook omdat ze Palestina als hun thuisland beschouwen. Palestijnen zien met lede ogen aan hoe ze steeds meer grond in bezit krijgen en ook steeds meer zeggenschap. Hier ligt de kiem van het conflict.
Tot 1947 staat Palestina onder Brits bestuur. Daarna nemen de VN het bestuur van het gebied over. Ze komen met een plan om het gebied tussen joden en Palestijnen te verdelen. Hoewel de Palestijnen ver in de meerderheid zijn, krijgen de joden volgens het voorstel ruim de helft van Palestina. De Palestijnen wijzen het voorstel af.

Op 15 mei 1948 roepen de joden de staat Israël uit. Dan breekt er oorlog uit tussen Israël en zijn Arabische buurlanden en met de Palestijnen. Tijdens de oorlog verovert Israël de Westelijke Jordaanoever op Jordanië en de Gazastrook op Egypte. De oorlog eindigt met een wapenstilstand. Israël trekt zich uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook terug.

kaartIn 1949 komen de VN met een nieuw voorstel om Palestina tussen de twee volken te verdelen. Hiertoe trekken zij de Groene Lijn. Ook willen de VN een eigen staat voor de Palestijnen.
In juni 1967 vindt de Zesdaagse Oorlog plaats tussen Israël en zijn Arabische buurlanden. Israël verovert de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem en houdt die bezet. Na deze oorlog neemt de Veiligheidsraad van de VN Resolutie 242 aan. Hierin staat dat Israël zich moet terugtrekken uit bezette gebieden. Ook moeten Israël en de Palestijnen in vreedzaam overleg met elkaar de grenzen tussen Israël en de Palestijnse gebieden vastleggen.

Dat gebeurt allemaal niet. Bovendien vestigen zich steeds meer joodse kolonisten in de Westelijke Jordaanoever en bouwt Israël de afscheiding rond de Gazastrook en de Westelijke Jordaanover en door Jeruzalem.

De VN komen in het geweer tegen de bouw van de afscheiding omdat daarmee rechten van Palestijnen worden geschonden. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staan de volgende toepasselijke artikelen:

  • Artikel 13: Je hebt het recht om te gaan en staan waar je wilt, in eigen land en in het buitenland.
  • Artikel 17: Je hebt het recht om dingen te bezitten en niemand mag die bezittingen zonder goede reden afpakken.
  • Artikel 22: Je hebt het recht om jezelf te ontwikkelen en te profiteren van de gunstige omstandigheden (werk, cultuur, sociale zorg) in je land.

In 2004 vraagt de Algemene Vergadering van de VN het Internationaal Gerechtshof om zijn mening te geven over de bouw van de afscheiding. Het Hof zegt dat de bouw ervan in strijd is met het internationale recht. Het beroept zich op Artikel 53 van de 4e Conventie van Genève: ”Het onteigenen van land, huizen en andere bezittingen van ‘beschermde personen’ (= mensen die leven onder een bezetting) is verboden.” De 'beschermde personen' zijn in dit geval Palestijnen die grond, huizen en andere bezittingen kwijtraken door de bouw van de afscheiding.

Groene lijn

Daarna nemen de VN Resolutie ES-10 aan. Daarin wordt Israël opgeroepen om de afscheiding neer te halen waar die door de Westelijke Jordaanoever loopt. Israël legt de resolutie naast zich neer en beroept zich op het recht om zichzelf te verdedigen en de plicht om haar burgers te beschermen. Wel is de regering bereid om een stuk route van de afscheiding dat door de Westelijke Jordaanoever loopt te verleggen tot op of dichtbij de Groene Lijn.