ja_mageia

Feesten en rituelen

Waarom vieren mensen feest? Dat weten we eigenlijk niet precies. Laten we het erop houden dat de mens behoefte heeft om met enige regelmaat iets te vieren. En dat hij dat het liefst met andere mensen doet.

Wanneer mensen feesten? Dat is al iets makkelijker: als er een aanleiding is.

Soms ligt de aanleiding in het heden; een verjaardag, geslaagd voor je diploma of bijvoorbeeld een oogstfeest. Soms ligt de aanleiding in het verleden. Neem bijvoorbeeld de viering van bevrijdingsdag op 5 mei. Vaak ook hebben feestdagen een religieuze oorsprong. In deze opdracht onderzoek je vooral de betekenis van een aantal feesten die een religieuze achtergrond hebben.

In landen met meer bevolkingsgroepen, die elk hun geloofsovertuiging hebben, is er met regelmaat feest. Nederland is zo'n land. Maar eerlijk is eerlijk: we weten vaak maar weinig over elkaars feesten. Niet wanneer ze plaatsvinden en al helemaal niet waarom. In dit opzicht is deze opdracht een mooi steuntje in de rug. En sommige feestjes kun je natuurlijk gewoon meevieren voortaan, als je wilt.   

holifeest

Hindoestanen vieren bijvoorbeeld jaarlijks het Holifeest, het voorjaarsfeest. In een stad als Den Haag waar veel Nederlandse hindoestanen wonen, kun je het meebeleven.

Opdracht
Je onderzoekt de betekenis van een vijftal religieuze feesten of rituelen; minstens 1 per wereldreligie. Er zijn 5 wereldreligies: het hindoeisme, de islam, het christendom, het jodendom en het boeddhisme. Je schrijft er een drieslagfolder mee vol. (zie Plan van aanpak)