ja_mageia

Bron: christendom

Pasen

Pasen is het belangrijkste christelijke feest en dus hebben we in de kerk ook een week van voorbereiding. En die week, die wordt de "Stille" of de "Goede Week" genoemd. Die Stille Week begint eigenlijk op Palmzondag en dan wordt in de kerk het verhaal verteld dat Jezus met zijn leerlingen Jeruzalem binnentrekt en enthousiast wuiven dan de leerlingen, de discipelen, met palmtakken. En vandaar dus de naam "Palmzondag". Nou op Palmzondag wordt in de kerk natuurlijk het verhaal gelezen van de intocht van Jezus in Jeruzalem, maar voor de kinderen is het dan een bijzonder feest, want zij gaan naar hun eigen dienst, dat noemen we de "Kindernevendienst" en in die Kindernevendienst gaan ze palmstokken maken. Dat zijn kruisjes van hout en aan de top van dat kruisje is een broodhaantje en verder wordt het versierd met snoep en zo. Dan komen ze na de preek de kerk weer binnen en dan zingt de gemeente een lied en lopen zij door de kerk heen, zodat ze nooit meer vergeten wat Palmzondag is. Die Stille Week kent dan ook zijn soberheid en die wordt o.a. in beeld gebracht door de kleur paars.De eerste dagen van de Lijdensweek worden er kortere diensten gehouden in de kerk. De donderdag wordt "Witte Donderdag" genoemd. Op deze dag wordt herdacht, dat Jezus met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal vierde. Ook nu wordt in de kerk het Avondmaal gevierd. De mensen eten brood en drinken wijn. Het brood staat symbool voor het lichaam van Jezus en de wijn voor zijn bloed.Op Witte Donderdag werd Jezus ook gevangen genomen.De volgende dag is Goede Vrijdag. Op die dag herdenken de christenen, dat Jezus werd gekruisigd. Je zou zeggen: "waarom is dat goed?". De christenen geloven, dat Jezus vrijwillig stierf om zo de mensen van hun zonden te verlossen. Op de avond van Goede Vrijdag gaan veel christenen naar de kerk.De zaterdag erna heet "Stille Zaterdag". Op deze dag herdenken de christenen, dat Jezus dood in zijn graf ligt. In de kerk komen de mensen bij elkaar om stil te zijn.Zondag is het Eerste Paasdag. Dan viert men de opstanding van Jezus uit de dood.Iedereen verschijnt met mooie kleren aan het paasontbijt. Het ontbijt bestaat uit brood, gekookte eieren en paasbrood. Het is toch per slot van rekening Pasen.Op de Paasmorgen, dan draai ik ook de stola, zo heet zo'n sjaal. Het paars verdwijnt en het wit van het feest komt tevoorschijn. En op de tafel ligt nu ook niet meer het paarse kleed, maar het witte kleed. Ook als een teken van het feest van Pasen.Veel dingen die we met Pasen doen komen niet uit de bijbel. Waar komen bijvoorbeeld de eieren vandaan die met Pasen massaal worden gegeten? In de lente begint in de natuur het nieuwe leven. Het ei werd gezien als het begin van het leven. De boeren begroeven ze in het veld, zodat ze voor een goede oogst zouden zorgen. Hier komt het eieren zoeken vandaan. En die Paashaas die ze verstopt, die bestaat natuurlijk niet echt. Dat hebben de mensen bedacht. Er zijn namelijk vogels die hun eieren in de verlaten nesten van hazen leggen en zo dachten de mensen vroeger, dat ze door de hazen waren gelegd.

De geschiedenis van het carnaval

Ieder jaar in februari is het carnaval. Vooral in Brabant en Limburg, wordt er dan drie dagen gefeest. Je trekt bijzondere kleren aan en je gaat hossen en zingen, of je loopt mee in een carnavalsoptocht. Als we ver terug gaan in de tijd, dan zien we dat ook toen al carnaval werd gevierd. De oude Grieken en ook de Romeinen dansten al verkleed op speciale feestmuziek. In onze streken was het een voorjaarsfeest, omdat de winter bijna voorbij was. De winter was de moeilijkste tijd van het jaar. Er groeide niets meer en er was dus bijna niets te eten. De mensen waren ieder voorjaar blij dat de zon langer ging schijnen en dat het warmer werd. Ze bedankten daarvoor de goden. De boze geesten die voor de kou hadden gezorgd werden weggejaagd. Met heel veel herrie en enge maskers. Ook toen de mensen christelijk waren geworden, bleven ze dit voorjaarsfeest vieren. Het werd een feest dat bij de kerk ging horen en werd gevierd de avond voor de vasten begon. Eerst wilde iedereen nog flink eten, drinken en feest vieren. Dat gebeurde op vastenavond. Tegenwoordig noemt iedereen de vastenavond carnaval.

Kerstfeest

Kerst is het christelijke feest waar de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd. Ze geloven, dat het ongeveer 2000 jaar geleden gebeurde in het plaatsje Betlehem in Israël.Kerst is een feest met heel veel symbolen. Het hele huis is versierd met dennentakken en lichtjes. Het lijkt soms wel een wedstrijd wie zijn huis het mooist heeft versierd.In sommige huizen staat ook een kerststal. In zo'n kerststal zie je het verhaal dat bij Kerst hoort afgebeeld.De avond voor Kerst, kerstavond, zijn er allemaal diensten in de kerk. Ook de ochtend van Eerste Kerstdag is er een dienst. Er worden kerstliederen gezongen en het kerstverhaal wordt verteld. Meestal zijn de kerken met Kerst voller dan op een gewone zondag.De kerstboom die in de kerk staat is al heel oud: al lang voordat Jezus werd geboren, werden sparren versierd met zonnen, manen, sterren, appels, eieren en zaden als offer aan de Romeinse goden. In de zestiende eeuw werd de kerstboom officieel de kerk binnengehaald. De boom symboliseert de boom in het paradijs en de kerstballen zijn de vruchten waarvan Adam en Eva niet mochten eten. De piek wijst naar de ster die aan de hemel stond bij de geboorte van Jezus.Aan het eind van de negentiende eeuw haalden de mensen de kerstbomen ook in hun huis. In het begin nog met echte kaarsjes, iets dat nogal eens brand veroorzaakte.Kerst wordt meestal gevierd met familie.Mmm, een vrolijk Kerstfeest! En dat er Vrede op Aarde mag komen.Vaak wordt er met elkaar een feestelijke maaltijd gehouden. En in christelijke gezinnen wordt het kerstverhaal voorgelezen uit de bijbel.'?en het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken, en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.'Sommige mensen delen op kerstavond, de avond voor Kerst, cadeautjes uit aan elkaar. Dit is geen christelijke gewoonte. De kerstman die de cadeaus rondbrengt is eigenlijk een soort Sinterklaas. Hij is door mensen die vanuit Nederland in Amerika gingen wonen meegenomen. Daar veranderde hij langzaam in Santaclaus, de kerstman.
bron: schooltv beeldbank