ja_mageia

Bron: hindoeïsme

Het Holifeest

Aan het eind van de winter houden de hindoes het Holifeest en andere feesten. Ze vieren dan de overwinning van de lichte lente op de donkere winter en van het goede op het kwade. Voor de hindoes is het ook een soort oud en nieuw. Veertig dagen voor het Holifeest wordt een plantje gepoot in de grond. De plek waar het plantje staat heet de "Holika". In veertig dagen tijd wordt dan een grote brandstapel gemaakt rondom het jonge plantje. 's Avonds komt de pandit, de priester, om het plantje te zegenen. Hij legt een bloem bij de plant en geeft de plant een zegen zodat ie zal zorgen voor een mooi nieuw begin. Dan haalt hij een oude verdorde tak uit de plant vandaan en pakt de plant uit de brandstapel. De plant staat voor al het goede van de lente. Het kwade, de stapel hout, blijft dan over. Deze wordt in brand gestoken. Bij de brandende stapel wordt gebeden en de mensen zingen over de goede macht die gewonnen heeft van de kwade. Het zingen kan de hele nacht doorgaan. Als de stapel helemaal is verbrand en de as is afgekoeld, dat is meestal de volgende ochtend, begint het Holifeest. De mensen komen weer naar de plek van de brandstapel en beginnen elkaar te bekogelen met gekleurd poeder en parfum. Het is een kleurig gezicht, net zoals de natuur in de lente heel kleurig is. Er worden lekkere koekjes gebakken, een soort oliebollen, en mensen gaan bij elkaar op bezoek.Als je bij iemand op bezoek gaat, krijg je ook weer gekleurd poeder op je gezicht en iedereen wenst elkaar "Sub Holi!", zoiets als: "gelukkig nieuwjaar!". En er wordt weer vrolijk muziek gemaakt.

“Het belangrijkste kenmerk van Holi is dat tijdens dit feest alle bestaande structuren worden doorbroken. In Nederland is de implicatie daarvan minder groot dan in India, waar het kastenstelsel grote invloed heeft op het dagelijks leven. In een samenleving waar de ene mens als minderwaardig wordt beschouwd aan de andere, is het psychologisch én maatschappelijk heel belangrijk om dat patroon te doorbreken, al is het maar een keer per jaar. Het is een feest waarbij spanningen zich ontladen. Schoonmaaksters uit de laagste kasten zitten met bezems achter Brahmanen aan. In een bepaalde streek in India drinken de vrouwen in de weken voorafgaand aan het feest veel buffelmelk, om sterk te worden en tijdens Holi hun mannen eens een flink pak slaag te geven. En het gaat in India ook om ontheiliging, wat bijvoorbeeld kan leiden tot wilde taferelen waarbij heiligenbeelden met poep worden besmeerd. In Nederland zie je vooral de symboliek: mensen bestrooien zichzelf en elkaar met allerlei kleuren poeder. De kleuren staan voor verschillende kasten, en die mengen zich tijdens Holi."
(Paul van der Velde, hindoeïsme- en boeddhismekenner aan de Radboud Universiteit Nijmegen)

 


 

Divali (lichtfeest)

Het lichtfeest van de hindoes heet Divali. Het feest wordt gevierd aan het eind van de herfst als de nachten langer en kouder worden. In kleine bakjes van klei worden rolletjes watten gelegd waar opgewarmde geklaarde boter overheen wordt gegoten. Zo krijg je kleine olielampjes die "diya's" genoemd worden. Het altaar wordt klaargezet. In elk huis van hindoes is er zo'n altaar waar de afbeeldingen van verschillende hindoegoden op staan. En bij een feest horen natuurlijk mooie kleren. De hele familie gaat bij het altaar staan en zingt een lied voor Laksmi, de godin van rijkdom en geluk. Als de olielampjes zijn aangestoken worden ze door het hele huis verspreid. Er komt er één in de slaapkamer, één in de logeerkamer, één in de studiekamer, overal wordt een lichtje neergezet.En natuurlijk wordt er lekker gegeten.

bron: schooltv beeldbank