ja_mageia

Bron: islam

Het verhaal bij het offerfeest

Tijdens het Islamitische Offerfeest wordt op traditionele wijze een schaap geslacht. Dat komt door dit verhaal: Ibrahim en zijn vrouw waren oud en zij waren zó trouw aan God, dat zij elk dier aan Hem offerden. Ibrahim zei dat als hij een zoon zou hebben, hij zelfs die aan God zou willen geven. Toen verscheen er een Engel die voorspelde, dat hij die zoon krijgen zou. Ibrahim en zijn vrouw hoorden dit vol verwondering aan.Een jaar later was het zo ver: zij kregen een zoon en noemden hem Ismaël. Hij groeide op en hij werd net zo trouw aan God als zijn ouders. Samen met Ibrahim herbouwde hij de ontheiligde Ka'ba en wijdde die weer aan de ene God. Toen kreeg Ibrahim een droom waarin God hem vertelde, dat het nu tijd is om zijn zoon te offeren zoals Hij had gezegd. Als Ibrahim dit aan Ismaël vertelt, zegt Ismaël, dat ze moeten doen wat God bevolen heeft. Ibrahim en Ismaël maakten zich klaar om de Wil van God uit te voeren. Maar net op het moment, dat Ibrahim met zijn mes wilde toeslaan hield God hem tegen. God zei, dat hij overtuigd was van de trouw van Ibrahim en dat Hij hem daarvoor zal belonen. In plaats van Ismaël mocht er een ram geofferd worden en Ismaël mocht blijven leven. Ibrahim offerde de ram en samen met Ismaël deelde hij het vlees uit aan de armen. Daarom wordt er elk Offerfeest een schaap geslacht. De plaats waar Ismaël en Ibrahim een huis hebben gebouwd is nu een Bedevaartsoord in Mekka waar de Moslims voor het Offerfeest massaal heen trekken.

Het Suikerfeest


De hemelreis van Mohammed

"De Engel kwam bij hem staan toen Mohammed in Mekka lag te slapen voor de Moskee. De Engel heette Jibrail. Hij pakte Mohammed bij zijn arm en wees op een wit rijdier dat voor de poort van de moskee stond. Het dier, Buraak, had vleugels aan zijn hoeven, waarmee het zich voortbewoog. De Engel zette Mohammed op de rug van het dier en zo vloog Buraak samen met Mohammed en Jibrail naar Jeruzalem. Op de berg van de tempel stopte Jibrail. Daar, op het plein boven op de heuvel, zaten Mozes, Jesaja, Jezus en nog vele andere profeten. Na met hen gebeden te hebben klom Mohammed met behulp van een ladder, een meraj, naar de zeven hemelen. In de zevende, de hoogste hemel zag hij Allah. Daarna keerde Mohammed terug naar Mekka. Dit verhaal heeft ervoor gezorgd dat voor moslims Jeruzalem, na Mekka en Medina, ook een heilige stad is. Op de plek waar Mohammed naar de zevende hemel ging, werd later een prachtig gebouw neergezet."
bron: schooltv beeldbank