ja_mageia

Bron: samen feesten

Er zijn feesten die door aanhangers van meer geloven worden gevierd. Hieronder een tweetal voorbeelden.  

Joods-Marokkaans Lentefeest in Amsterdam

In het Joods Historisch Museum wonen Joodse en Islamitische Amsterdammers een folkloristische bruiloftsprocessie bij als onderdeel van Mimoena, het lentefeest der Marokkaanse Joden. Mimoena wordt al generaties lang door Marokkaanse Joden en hun islamitische buren gevierd. Met de viering van Mimoena wil de Stichting Maimon meer bekendheid geven aan de positieve aspecten van de Joods Marokkaanse cultuur en zodanig een brug slaan tussen verschillende religieuze en etnische groepen in de samenleving. Een centraal thema van Mimoena was ook dit jaar de ontmoeting tussen joden en moslims in Nederland.  

Holifeest, Den Haag


In de wijk Transvaal in Den Haag is het feest. Den Haag is de stad met de grootste hindoestaanse gemeenschap van het Europese vasteland met ongeveer 45.000 mensen. Dat is tien procent van de totale Haagse bevolking.
In maart vieren miljoenen Hindoes over de hele wereld het Holifeest. Holi is het lente-, nieuwjaars- en overwinningsfeest. Holi symboliseert de overwinning van het goede op het kwade. Holi wordt in Nederland ook door steeds meer verschillende bevolkingsgroepen in gezamenlijkheid, met gekleurd poeder en parfum, gevierd.