ja_mageia

Wat doen de VN?
Vaak zijn het minderheden die in de knel komen als zij hun feesten willen houden.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt hierover onder andere op zijn website:

“Minderheden onderscheiden zich onder andere door religieuze of culturele kenmerken van de meerderheid. Vaak zijn minderheden het slachtoffer van onverdraagzaamheid en discriminatie”.

Minderheden kunnen bijvoorbeeld inheemse volkeren zijn, de oorspronkelijke bewoners van een land of streek.
Denk bijvoorbeeld aan indianen of aan aborigines. Zij worden door nieuwe(re) bevolkingsgroepen nogal eens achtergesteld.

Daarom hebben de Verenigde Naties een verklaring opgesteld en aangenomen over de rechten van inheemse volken.

In deze verklaring wordt duidelijk gesteld dat inheemse volken gelijk zijn aan alle andere volken.
In artikel 12 van de verklaring staat onder meer het volgende:

“Inheemse volken hebben het recht hun spirituele en religieuze tradities, gebruiken en ceremonies te openbaren, uit te oefenen, te ontwikkelen en te onderwijzen”.

Daarnaast houdt met name de Unesco zich onder meer bezig met bescherming van zogenaamd "immaterieel cultureel erfgoed". Unesco zegt daarover op haar website: "Immaterieel erfgoed wordt wereldwijd bedreigd: dialecten en talen sterven uit, ambachtelijke kennis gaat verloren, mondelinge tradities verdwijnen. Unesco wil immaterieel erfgoed daarom promoten en beschermen. Unesco noemt onder andere:

(a) orale tradities en uitdrukkingen, inclusief taal.
(b) sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen;