ja_mageia

Landmijnen ruimen

danger_mines_bordMijnen ruimen is gevaarlijk werk. De mijnenruimers lopen niet alleen het gevaar dat de  mijnen ontploffen. Ze riskeren ook vijandige aanvallen, aanslagen, bermbommen en ontvoeringen. Het is voor veel mensen moeilijk voor te stellen dat iemand voor zijn beroep mijnenruimer wordt. Toch zijn er legeronderdelen en gespecialiseerde bedrijven die zich hiermee bezig houden. En mijnenruimen wordt natuurlijk ook gedaan door vrouwen. Verder worden de mijnenruimers vaak geassisteerd door dieren. 

We proberen in deze opdracht na te gaan waarom die mensen dit risicovolle werk willen doen.


opdrachtOpdracht:
Werk in groepjes van drie. Maak samen 2 lijstjes.

- Lijst 1 met de redenen om mijnenruimer te worden
- Lijst 2 met de redenen om geen mijnenruimer te worden

Extra vraag 1:  Als je zo de voor- en nadelen tegenover elkaar hebt gezet, wat denk je dan zelf? Zou jij het zelf aandurven? Vind je het belangrijk? 

Extra vraag 2:  als jij de president was van een land waar veel ongelukken met mijnen gebeuren, welke drie dingen zou je dan aan de VN vragen?