ja_mageia

Wat doen de VN?

unmas14 VN-onderdelen zijn actief bij de bestrijding van landmijnen en niet ontplofte bommen en granaten.

Voor 2011 heeft de VN hier bijna 350 miljoen euro voor nodig. Dat geld wordt besteed aan  mijnenruimers en speurdieren, het helpen van de slachtoffers, het geven van voorlichting over het gevaar van landmijnen en het vernietigen van voorraden landmijnen.De Vredestroepen van de VN spelen hierbij een belangrijke rol.

Verder streeft de VN naar een verbod op het gebruik van landmijnen. Al deze activiteiten worden gecoördineerd door de UNMAS (UN Mine Action Service).

Voor alle mensen die hun leven wagen om bommen en mijnen te ontmantelen en voor alle slachtoffers van mijnen hebben de Verenigde Naties 4 april benoemd tot Internationale Landmijnendag (eigenlijk: Internationale Dag Voor Aandacht Voor Mijnen En Hulp Bij Mijnenontmanteling). De datum is gekozen omdat op 4 april 1997 156 lidstaten van de VN het Verdrag Ter Uitbanning Van Mijnen tekenden. Met dat verdrag wordt de verspreiding van landmijnen tegengegaan en worden anti-persoonsmijnen verboden.