ja_mageia

Wat doen de VN?

Dag van de mensenrechten
10 december, de datum waarop in 1948 door de VN de Universele verklaring voor de rechten van de mens werd aanvaard. Vooral sinds de jaren tachtig worden op deze datum overal ter wereld manifestaties voor de mensenrechten georganiseerd. Voor 10 december 1988 werden wereldwijd door Amnesty International meer dan 13 miljoen handtekeningen verzameld ter ondersteuning van de 50ste verjaardag van de Universele verklaring. Op deze dag wordt, bij toeval, ook de Nobelprijs van de Vrede uitgereikt.

De verklaring werd ontworpen door de VN Commissie voor Mensenrechten en aangenomen door de leden van de VN op 10 december 1948.

De verklaring is de eerste internationale bevestiging van de universaliteit van mensenrechten. De verklaring heeft geen bindende kracht, maar heeft in de loop der jaren grote morele betekenis gekregen als de belangrijkste internationale standaard van de mensenrechten.

gelijkheid Universele rechten

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Ze hebben allemaal  verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander als broeders te gedragen.
Artikel 13
Iedereen heeft het recht om te gaan en staan waar hij wil, in eigen land en in het buitenland. Iedereen heeft het recht welk land dan ook te verlaten én terug te keren naar zijn eigen land.