ja_mageia

Mensenrechten: universeel of per religie of ideologie verschillend?
Human RightsIn 1948 hebben de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of kortweg UVRM aangenomen.

Maar stel dat de VN dat nog niet zouden hebben gedaan. Stel dat ze nu pas beginnen er een op te stellen. Hoogstwaarschijnlijk zouden niet alle mensenrechten die we van de UVRM kennen in de verklaring worden opgenomen. Ook is de kans groot dat er rechten in komen die nu niet te vinden zijn in de UVRM.

Opdracht
Je gaat onderzoeken of mensenrechten voor jou universeel zijn of niet. Daarvoor onderzoek je enkele bronnen. Na het bronnenonderzoek ga je met de rest van de klas proberen een nieuwe mensenrechtenverklaring op te stellen die uit de UVRM en uit de islamtische mensenrechtenverklaringen en/of het Confucianisme komen.