ja_mageia

Bron: kritiek en aanvullingen

Kritiek en aanvullingen op de Universele verklaring komen sinds 1948 vanuit heel verschillende invalshoeken:

  • Karl MarxCommunisme: zo noemde Karl Marx de mensenrechten “onzin over onzin, dus onzin op stelten”. Volgens het principe van de klassenstrijd worden rechten slechts verworven door de ene klasse ten koste van de andere. Mensenrechten houden de onderdrukking van de belangen van de werkende klasse in stand.
    Het communisme komt nu alleen nog in China, Cuba en Noord-Korea voor, al zijn er enkele andere landen waar het staatsbestel en de economie communistische trekjes hebben.

  • Confucianisme: onder meer de Chinese overheid heeft betoogd dat “harmonie” de voorkeur heeft boven het vastleggen van individuele rechten.
    Confucius
    Het Confucianisme is een levensovertuiging gegrondvest op de leer van de Chinese wijsgeer Confucius (551 v. Chr.-479 v. Chr.)

(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_verklaring_van_de_rechten_van_de_mens#Kritiek_en_aanvullingen)