ja_mageia

Doe het zo

pvatwee-an Deze opdracht kun je samen met een klasgenoot maken.

 • Trek een uur uit voor de opdracht.
 • In een tweede uur werken jullie met de hele klas aan een eigen mensenrechtentekst.
Vanuit islamitische landen en vanuit China is kritiek gekomen op de UVRM, want daar heeft men een eigen visie op mensenrechten. Maak een keuze tussen de islamitische en de Chinese visie voor je aan de opdracht begint.

Eén van jullie bekijkt het vanuit de islamitische invalshoek:
 • Lees de bron 'Verklaring van Caïro van de mensenrechten'
 • Lees de bron 'Het Arabisch Handvest voor de Mensenrechten'
 • Lees de bron 'De VN'

Eén van jullie bekijkt het vanuit de Chinese invalshoek

 • Kijk naar de twee films (zie 'Meer op internet');
 • Lees de bron 'Kritiek en aanvullingen'
 • Lees de bron 'De VN'
Voor jullie allebei:
 • Neem de bron 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in Normaal Nederlands' door;
 • Schrijf enkele rechten uit deze verklaring op die volgens jou niet in de nieuwe mensenrechtenverklaring zouden worden opgenomen. Gebruik hiervoor de bovenste/linkse helft van een vel papier;
 • Schrijf enkele rechten op die niet in de UVRM voorkomen, maar volgens jou wel in de nieuwe verklaring worden opgenomen. Gebruik hiervoor de andere helft van het vel papier;
 • Laat het vel papier aan de klas zien.