ja_mageia

Schuldige landen

Feit: de armste landen van de wereld betalen meer aan schulden terug dan ze van de rijke landen aan hulp krijgen.

Deze landen hebben een grote schuld opgebouwd aan de rijke landen en de grote banken. Ze worden gedwongen die schulden terug te betalen. Als ze dat niet doen, krijgen ze helemaal geen hulp meer.
De landen zijn veel geld kwijt aan terugbetaling, geld dat ze hard nodig hebben om scholen en ziekenhuizen te bouwen, kindersterfte en ziektes als malaria en aids tegen te gaan. Velen vinden dat er wat aan die oneerlijke situatie gedaan moet worden.

De meeste religies pleiten voor een eerlijke verdeling van de welvaart. Ook volgens de mensenrechten en de millenniumdoelen moet er wat aan gedaan worden.
Bijvoorbeeld door de schulden kwijt te schelden in plaats van steeds weer nieuwe leningen te verstrekken. Dat kan een land er bovenop helpen. Oeganda, Zambia, Malawi, Senegal en Tanzania zorgen voor gratis basisonderwijs nadat hun schulden grotendeels waren kwijtgescholden.
Een land dat een groot gedeelte van haar inkomen moet gebruiken om schulden af te lossen, kan zich niet ontwikkelen tot een welvarend land. Met andere woorden: zo’n land heeft geen geld voor voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur.

Kijk  naar de video hieronder.  In het filmpje zie je vijf mensen: een gezin met vader, moeder, een zoon en een dochter en nog een oude opa. Waarschijnlijk heb je de boodschap van het filmpje wel begrepen, ook als je niet goed Engels kent. Maar voor de zekerheid geven we enkele vertalingen die van pas komen. In beeld komen drie tekstschermen:

  1. Over 1000 million people Live on less than $ 1 a day.
    Meer dan 1 miljard mensen moet rondkomen van minder dan 1 dollar per dag.
  2. The world’s poorest countries give back more in debt repayments to the Richest countries than they get in aid.
    De armste landen van de wereld betalen meer aan schulden terug dan ze van de rijke landen in hulp krijgen.
  3. Debt is enslaving the world’s poorest people.
    Schulden maken de armste mensen van de wereld tot slaven.

Opdracht:
Jubilee Nederland is een organisatie die zich inzet voor het kwijtschelden van schulden van de armste ontwikkelingslanden. Jullie zijn medewerkers van Jubilee die de Nederlandse regering ertoe willen aanzetten om de schulden van die landen aan Nederland kwijt te schelden. Om dat te bereiken doe jullie mee aan een demonstratie.
Verzin minstens vijf leuzen die jullie tijdens de demonstratie gaat gebruiken op jullie spandoeken. Denk bijvoorbeeld aan: eerlijke verdeling, recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg, solidariteit, naastenliefde, gelijkwaardigheid van mensen, respect voor arme mensen.