ja_mageia

Bron: kredietkrisis
Voor de armste landen bestaat een belangrijke bron van inkomsten uit buitenlandse hulp.
Helaas hebben rijke landen te maken met een flinke teruggang van hun economie door de kredietcrisis. Er komt hierdoor minder belastinggeld binnen. Ze kunnen daarom moeilijker geld geven aan de arme landen. Als ze geld kunnen overmaken is het bedrag meestal lager. Het bedrag aan buitenlandse hulp is vaak een vast percentage is van het bnp (bruto nationaal product).

CrisisDe werkloosheid in de rijke landen neemt sterk toe door de kredietcrisis. Hierdoor kunnen de buitenlandse werknemers in rijke landen minder geld overmaken aan hun familie in het arme moederland.
Daarnaast zijn veel ontwikkelingslanden afhankelijk van de export van grondstoffen. De prijzen van olie, metalen en andere grondstoffen zijn fors gekelderd omdat er minder vraag is van de industrie in de rijke landen.
In 2005 werd de schuld van een aantal arme landen kwijtgescholden. Maar door de kredietcrisis die in 2008 begon raken veel arme landen weer in moeilijkheden.
Zolang de crisis duurt, hebben ontwikkelingslanden nauwelijks geld  om hervormingen door te voeren noch om investeringen te doen. Het instorten van de wereldhandel verplettert een van de weinige bronnen van inkomsten voor overheden, terwijl deze niet zomaar terug kunnen vallen op een interne markt, op staatsleningen of reserves. Deze landen worden wel voor decennia opgezadeld met torenhoge schulden. De mondiale crisis is daarom vooral een crisis voor de armste landen en het is niet eens hun schuld.

De in het westen veroorzaakte crisis heeft niet alleen gevolgen voor de rijke westerse wereld. Nieuwe schattingen van onder andere de Wereldbank geven aan dat de armoede van de meer dan 2,5 miljard mensen die nu al van minder dan twee dollar per dag leven zich zal verdiepen; dat tussen 2009 en 2015 de kindersterfte tussen de 1,4 miljoen en 2,8 miljoen hoger zal uitvallen; dat vele tientallen miljoenen mensen meer dan verwacht in extreme armoede zullen verkeren en dat het aantal mensen op de wereld dat kampt met chronische honger in 2009 zal stijgen tot meer dan een miljard.