ja_mageia

Bron: oplossingen
Een oplossing is het geld op de bankrekeningen van ex-dictators terugvorderen. Congo (vroeger Zaïre) en Nigeria bijvoorbeeld zijn er in geslaagd  geld van ex-dictators terug te vorderen. Ze hebben geld van Zwitserse bankrekeningen terug weten te halen.

De overheden van rijkere landen zien de oplossing voor de toegenomen armoede in ontwikkelingslanden vooral in meer IMF-leningen en handelskredieten.

IMF-leningHulporganisaties vinden dat nog meer schulden geen oplossing vormen voor de crisis in arme landen. Integendeel, ze zijn eerder onderdeel van het probleem. In de toekomst zal de welvaart van die landen in de toekomst strek geremd worden door de torenhoge schuldenlast.  Ieder jaar moeten hoge bedragen aan aflossingen en rente terugbetaald worden. Hierdoor is er minder geld voor watervoorziening, voedsel, gezondheidszorg en onderwijs. De arme landen kunnen zich hierdoor nooit ontwikkelen tot welvarende landen.
Daarom is het beter te stoppen met het innen van rente en aflossing. De schuld van de armste landen moet worden kwijtgescholden.  

Een andere oplossing is steun aan de economieën in opkomst zoals China, Brazilië en India. Vooral China verleent hulp aan Afrikaanse landen. Bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, industrie, gezondheidszorg, sport en onderwijs. In ruil hiervoor vragen ze wel toestemming om (goedkoop) allerlei grondstoffen te delven.