ja_mageia

Bron: wat ging er fout?
  • Geld kwam in handen van dictators en werd niet besteed aan de bevolking.
  • Veel geld verdween in de handen van corrupte politici en ambtenaren.
  • Er werden wapens van het geleende geld gekocht, voor projecten ten gunste van de bevolking bleef weinig over.
  • Sommige projecten mislukten, en leverden dus geen geld op.
stuwdamDe Wereldbank heeft de afgelopen decennia 75 miljard dollar uitgeleend voor 538 grote stuwdammen in 92 landen.  Na 1995 werden dit soort kredieten veel minder verleend, omdat duidelijk was geworden dat de financiële, sociale en milieukosten van deze projecten extreem hoog uitvielen en veel projecten als mislukt beschouwd moeten worden.

In veel gevallen ligt de verantwoordelijkheid voor een deel van de schulden van ontwikkelingslanden niet bij die landen zelf en zeker niet bij de bevolking van die landen. Veel leningen kwamen tot stand tijdens het bewind van dictatoriale regimes. Deze dictators zetten het geld op buitenlandse bankrekeningen, gebruikten het geld voor dure hobby’s of kochten er duur wapentuig voor.
Veel van de landen waarover we hier spreken, hebben inmiddels (min of meer) democratische regeringen. Zij moeten nu de leningen uit het verleden terugbetalen. Dat drukt als een loden last op de schouders van deze regeringen, en staat hun ontwikkelingsplannen in de weg.