ja_mageia

Meer op internet

internetJubilee Nederland
Jubilee Nederland is een kenniscentrum op het gebied van schulden en ontwikkeling en lobbyt voor schuldkwijtschelding aan ontwikkelingslanden. Daardoor komt er meer geld vrij voor armoedebestrijding en duurzame economische ontwikkeling. Ontwikkelingslanden zijn dan beter in staat om de millenniumdoelen te realiseren.
Verder pleiten zij voor verantwoord leengedrag om nieuwe onbetaalbare schulden te voorkomen.

Jubilee Nederland vindt dat schuldkwijtschelding niet uit de begroting van ontwikkelingssamenwerking moet worden betaald, maar dat er extra geld voor moet weorden uitgetrokken.