ja_mageia

Bron: Aisha ontmoet Nico

De ontmoeting tussen een moslimmeisje en een christenjongen: hoe kijken ze tegen elkaar aan, wat hebben ze elkaar te vragen?

AishaNa de eucharistieviering praten Nico en Aisha met de priester, pastoor Schnell. Het gesprek gaat over overeenkomsten en verschillen tussen de godsdiensten van Aisha en Nico, islam en christendom.

Deze overeenkomsten en verschillen tussen islam en christendom hebben aan de ene kant te maken met de personen en teksten die de moslims en christenen als 'heilig' beschouwen, en aan de andere kant te maken met de culturen waarin de godsdiensten zijn ontstaan. De overeenkomsten en verschillen tussen islam en christendom hebben in de geschiedenis belangrijke gevolgen gehad voor de manier waarop moslims en christenen over elkaar gedacht hebben en hoe ze met elkaar om zijn gegaan.

In het nieuws zijn regelmatig berichten over conflicten tussen moslims en christenen, die vaak te maken hebben met verschillen tussen de opvattingen van de aanhangers van beide godsdiensten. Al met al genoeg redenen om de overeenkomsten en verschillen tussen de twee godsdiensten in kaart te brengen.
Aisha vertelt, dat zij het zo mooi en opvallend vond dat ze veel overeenkomsten tegen was gekomen tussen de christelijke viering en de vieringen in de moskee. De teksten die werden voorgelezen en de dingen die de priester zei tijdens de viering gaven haar hierdoor een prettig gevoel.
Pastoor Schnell geeft als christen zijn visie op de overeenkomsten en verschillen tussen islam en christendom. Hierover bestaan overigens binnen ieder van de twee godsdiensten verschillende opvattingen, de visie van pastoor Schnell is dus niet de enige. Volgens pastoor Schnell is de belangrijkste overeenkomst tussen islam en christendom het geloof in één God (monotheïsme). De God die de moslims aanbidden en de God die de christenen aanbidden is volgens hem dezelfde God.
Schnell vertelt dat de moslims en christenen allebei Abraham als aartsvader hebben, een verre voorouder die aan het begin van beide tradities (en ook aan het begin van het jodendom) staat. Daarom hebben islam en christendom volgens hem gemeenschappelijke wortels. Het grootste verschil is volgens Schnell de visie op de persoon Jezus van Nazaret. Christenen beschouwen Jezus als Zoon van God en noemen Hem daarom Jezus Christus.
Volgens christenen is God zelf aanwezig in Jezus van Nazareth (Christus). Moslims zien Jezus echter als een profeet, een boodschapper van God. Jezus is volgens moslims weliswaar met een belangrijke boodschap (in de vorm van het evangelie) tot het volk Israel gezonden, maar Jezus blijft desondanks gewoon mens en wordt niet gezien als de zoon van God.

(bron: Geloof in Nederland, Theologische Faculteit, Radboud Universiteit Nijmegen)