ja_mageia

Wat doen de VN?

Dit onderwerp raakt aan de kern van een aantal mensenrechten, verwoord  in de UVRM en het Verdrag voor de Rechten van het Kind. In het kinderrechtenverdrag staat onder meer in artikel 14 (vereenvoudigde tekst):

14.1 Elk kind heeft de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.
14.3 Elk kind heeft de vrijheid om zijn/haar levensovertuiging of godsdienst tot uiting te brengen.
(bron www.unicef.nl)

In artikel 16 van de UVRM staat onder meer:
16 Je hebt het recht te trouwen en een gezin te stichten.

Geloof in de liefde

Daarnaast zet met name de Unesco in op culturele identiteit en diversiteit. Ook daar waar het religie betreft. Naast het puur religieuze werelderfgoed, plaatst de Unesco ook andere 'objecten' op de werelderfgoedlijst. Een voorbeeld is 'de brug' in Mostar. De Unesco zegt daarover op haar website:
Brug in Mostar
de nieuwe (oude) brug van Mostar

"In 1993 werd tijdens de Bosnische Oorlog de Stari Most verwoest. Deze Oude Brug in Mostar was méér dan een praktisch bouwwerk: hij symboliseerde het multiculturele Bosnië, vormde een brug tussen oost en west, tussen christendom en islam."
De verwoesting ervan werd een symbool van de oorlog en de etnische zuiveringen waarmee die gepaard ging. Unesco verklaarde in 2005 de opgebouwde Stari Most en de historische binnenstad van Mostar tot Werelderfgoed.

Dit voorbeeld laat zien dat cultuur een belangrijk onderdeel is van de identiteit van een persoon, groep of staat. Cultuuruitingen - van gebouwen tot landschappen, en van tradities tot talen – laten zien wie we zijn, waar we vandaan komen, en waar we voor staan. Maar cultuur is ook kwetsbaar. Oorlogen en natuurrampen zijn een bedreiging. Maar als we bijvoorbeeld kennis van ambachten en dialecten niet doorgeven, verdwijnt die ook.

Daarom zet Unesco, de enige VN-organisatie met een mandaat op het gebied van cultuur, zich in om cultuur te beschermen en de gesprekken tussen de culturen te bevorderen. Want cultuur helpt ook om vreedzaam te leren samenleven: als je bereid bent kennis te nemen van de cultuur van de ander, dan wordt het onbekende bekend en verdwijnt de angst voor andere culturen."