ja_mageia

Wat doen de VN?
Het antwoord komt ook nu van Caecilia van Peski:

”Als ik naar mijn eigen onderwerp rondom vrouwen, vrede en veiligheid kijk, dan kun je zien dat de VN een aantal goede dingen voor elkaar heeft gekregen. Zo is er een speciale afdeling van de VN die zich alleen maar op het verbeteren van het leven van meisjes en vrouwen richt. UNIFEM heet die afdeling en ze werkt over de hele wereld met projecten.

Unifem

Een andere manier hoe de VN werkt is doordat zij speciale resoluties instelt. Zo’n resolutie is te vergelijken met een afspraak waar ieder land dat lid is van de VN zich aan moet houden. Elke resolutie krijgt een eigen nummer. VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 bijvoorbeeld. En laat dat nu juist een heel bijzondere zijn. Want in deze resolutie staan afspraken die de positie van vrouwen die lijden onder oorlog en geweld probeert te verbeteren. Eén van die afspraken is, dat verschillende partijen in een oorlog zich zo goed mogelijk in moeten zetten om onschuldige vrouwen en kinderen, die niets met de oorlog te maken hebben, juist te beschermen en niet aan te vallen. Het zou natuurlijk beter zijn wanneer het de VN zou lukken om zo’n oorlog helemaal te voorkomen, al voordat die begon. Ik hoop erg dat het zo nog zal worden, maar voor nu zet ik mij in om de positie van de vrouwen in ieder geval beter te maken onder de omstandigheden zoals ze nu zijn.”