ja_mageia

Groepsopdracht: muren

In de basisopdrachten hebben we onderwerpen aangesneden die met het kijken over de muur te maken hebben. In deze groepsopdracht gaan jullie enkele hedendaagse muren afbreken. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Daarbij geven jullie met graffiti aan wat jullie van die muren vinden.

kijken over de muur

Opdracht
Jullie krijgen teksten en afbeeldingen van vijf bekende en minder bekende muren. Soms zijn het echte muren, in andere gevallen gaat het meer om symbolische muren. De klas wordt verdeeld in vijf groepen en elke groep gaat met één muur aan de slag.

Zoek uit waarom 'jullie' muur van belang is. Schrijf dan een tekst van niet meer dan een half A4-tje met een advies voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: wat moeten de Verenigde Naties aan met de muur? Lees voor inspiratie Bron: preambule.

Als afsluiting verzinnen jullie een 'muurspreuk', je bedenkt graffiti over de Verenigde Naties. Zie Bron: graffiti.

Elke groep levert dus een tekst van een half A4-tje, een print van zelfbedachte en zelf ontworpen graffiti. Samen met de drie foto's die in elke 'muurbron' zijn opgenomen kan dat een fraaie expositie in de klas of de hal van de school opleveren.