ja_mageia

Doe het zo
  • pvaLees de tekst van de bron op deze site.
  • Zoek op internet nog kort verder naar aanvullende informatie en/of foto's over jullie 'muur'. Let daarbij op de zoektips!
  • Lees de pre-ambule van het Handvest van de Verenigde Naties (Bron: preambule).
  • Bedenk wat de Verenigde Naties volgens de preambule van de muur zouden moeten vinden.
  • Schrijf daarover vervolgens een korte tekst in de vorm van een advies aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
  • Vervolgens roep je in Paint of een ander grafisch programma de afbeelding van een betonnen muur op (zie Bron: graffiti 7) en je ontwerpt daarop een graffitileus of tekening.

    over de muur