ja_mageia

N.b.
  • Verenigde Naties en VN worden door elkaar gebruikt. We hebben UN waar mogelijk vermeden, maar een enkele keer staat er UN in een logo of op foto's. Leg uw leerlingen uit dat het de hier gaat om de Engelse naam United Nations.
  • Meervoudige eigennamen, zoals de Verenigde Naties, krijgen wanneer ze als onderwerp gebruikt worden, in de regel een meervoudige persoonsvorm bij zich. De Verenigde Naties hebben . . .

    Wordt in plaats van de volledige naam een letterwoord gebruikt (VN), dan is zowel een enkelvoudige als een meervoudige persoonsvorm mogelijk, bijvoorbeeld: De VN zal/zullen tussenbeide komen.
    We hebben geprobeerd in alle gevallen de meervoudsvorm te gebruiken.