ja_mageia

VN-Arena

vnNoem een onderwerp met internationale dimensies en de Verenigde Naties spelen er een rol in. De Verenigde Naties zijn  opgericht om oorlogen te voorkomen, mensenrechten te borgen, verdraagzaamheid te bevorderen en welstand wereldwijd te verhogen.

Doel en missie van de VN laten een grote overeenkomst zien met wereldburgerschap en dat maakt de VN-Arena tot een geschikte leeromgeving.

Tel daarbij de grote onbekendheid van de Verenigde Naties bij jongeren en de geringe aandacht die er in de reguliere lessen aan de VN wordt besteed en een idee als de VN-Arena is onontkoombaar.