Kijk ook onder aan de pagina

Login

Geschiedenis

Afdrukken

heavenhell

 

Op 1 januari 1942 kwamen vertegenwoordigers van de 26 Verenigde Naties in Washington DC bijeen om de Verklaring van de Verenigde Naties te ondertekenen. Dit document nam de doelstellingen van het Atlantische Handvest over. Voor de eerste keer werd de benaming ‘Verenigde Naties’ gebruikt, zoals gesuggereerd door president Roosevelt.

De voornaamste doelstelling was: vrede en veiligheid voor alle landen. De principes van dit Handvest werden op 1 januari 1942 onderschreven door 26 landen (waaronder Nederland) in de 'Declaratie van Verenigde Naties'.

Op 25 juni 1945 werd het Handvest aangenomen dat de volgende dag door vertegenwoordigers van de 50 landen werd ondertekend. In het Handvest werden de doelstellingen, taken en de organisatie van de VN vastgelegd. De beginselen en doelstellingen die hierin worden beschreven, zijn:

  • vn-vredessymboolhandhaving internationale vrede en veiligheid
  • ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen die zijn gegroeid op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en van zelfbeschikking van volken
  • bereiken van internationale samenwerking bij oplossen mondiale vraagstukken van economische, sociale, culturele en humanitaire aard
  • bevorderen van respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden

Het Handvest van de VN trad op 24 oktober 1945 in werking. Deze datum geldt nog jaarlijks als 'Dag van de Verenigde Naties'.

 

N.b.  Bij elke opdracht hoort een 'handleiding voor de docent'. Deze handleiding is alleen zichtbaar na registratie en inloggen.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet beschikbaar voor anderen/buiten de VN-Arena.