Kijk ook onder aan de pagina

Login

Maatschappijleer

Afdrukken

anotherway

Bij een vak als maatschappijleer gaat het om de rechtsstaat, de (parlementaire) democratie, de verzorgingsstaat en de pluriforme samenleving. In de VN-Arena worden deze onderwerpen in een wat breder kader geplaatst. Het uitgangspunt is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, door alle VN-leden ondertekend. Daaruit vloeit voort de betrokkenheid van de VN voor de bevordering van democratiseringsprocessen en democratische waarden wereldwijd. Aandacht is verder voor de internationale rechtsorde en de inspanningen van de VN om de Millenniumdoelen te realiseren, alle wereldbewoners te vrijwaren van armoede, honger en gebrek, naar school te sturen en te voorzien van veilig water, een dak boven het hoofd en een goede gezondheidszorg.

 

N.b.  Bij elke opdracht hoort een 'handleiding voor de docent'. Deze handleiding is alleen zichtbaar na registratie en inloggen.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet beschikbaar voor anderen/buiten de VN-Arena.