Armoede halveren

Het eerste VN-Millenniumdoel is 'halvering van de armoede'. Armoede in Nederland betekent iets anders dan armoede in bijvoorbeeld Bolivia. Je bent arm als je minder hebt dan het bedrag dat je nodig hebt om in de eerste levensbehoeften te voorzien. In Nederland vinden we dat je geld moet hebben voor onderdak, eten, kleding, gas, water, elektriciteit, kabel, telefoon en internet, een ziektekostenverzekering en persoonlijke verzorging. Dat komt voor een alleenstaande neer op iets meer dan 900 euro per maand. 
Met zo'n bedrag zou je in Bolivia absoluut niet arm zijn. Daar geldt een andere definitie van 'eerste levensbehoeften'. De Wereldbank, verbonden met de Verenigde Naties, heeft het bestaansminimum vastgesteld op 1,25 dollar per dag.

Hoe dan ook, armoede is een groot probleem. Het houdt kinderen van school en het is de oorzaak van slechte voeding, van slechte sanitaire voorzieningen en van slechte huisvesting. Omstandigheden die weer leiden tot veel ziektes en slechte gezondheid.

Kortom, armoede staat aan het begin en aan het eind van de vicieuze cirkel, die ontwikkeling belemmert.Arm en rijk in de wereld

0-45