Biodiversiteit

Biodiversiteit betekent verscheidenheid van het leven in al zijn vormen en leefgebieden. Een ander woord voor biodiversiteit is ook wel soortenrijkdom.

De VN hebben een Internationale Dag van de Biodiversiteit uitgeroepen, 22 mei, en het Biodiversiteitsverdrag opgesteld dat door 186 landen is ondertekend, waaronder ook Nederland. De landen spreken in dit verdrag af dat ze de soortenrijkdom in eigen land zullen beschermen én dat ze elkaar daarbij zullen helpen. Nederland beschermt de biodiversiteit met wetten tegen overbevissing, bescherming van natuurgebieden, maatregelen tegen luchtvervuiling en duurzame productietechnieken in de landbouw. Hulp aan andere landen is opgenomen in het programma voor ontwikkelingssamenwerking.

Biodiversiteit is essentieel voor al het leven op aarde. Dankzij biodiversiteit komt de mens aan zuurstof en voedsel. Biodiversiteit zorgt voor bouwmaterialen, brandstof, kleding en medicijnen. Het helpt in de kustbescherming en stadskoeling en tegen klimaatverandering en het zorgt voor vernieuwbare hulpbronnen.


Biodiversiteit, gewoon leuk

next 6-45